Spracovanie miezd a účtovníctvo

Naša firma, registrovaná v roku 1992, sa špecializuje na vedenie kompletnej mzdovej agendy pre fyzické aj právnické osoby v Banskej Bystrici a okolitých okresoch. Súčasne vedieme účtovníctvo pre neplátcov DPH a zaoberáme sa obchodom s nelicencovaným drobným tovarom.

Dalej digitalizujeme černobiele/farebné fotografie aj z negatívneho podkladu alebo diapozitítov a obrázky od veľkosti kinofilmu do rozmeru A4.
Kopírujeme aj farebne do rozmeru A4.

Účtovníctvo

Vedeme účtovníctvo najmä živnostníkom a malým firmám, pre ktorých je samostatný účtovník príliš drahý.
Preto prednostne používame formu jednoduchého účtovníctva, vidíme však našu pomoc aj pre eseročky s malým počtom zamestnancov. Uprednostňujeme neplátcov dph pre jednoduchšiu komunikáciu.
Pre týchto všetkých vedieme priebežné účtovníctvo, ročné súhrny a tlače predpísaných zostáv, podľa požiadavky pravidelné prehľady, samozrejme daňové priznanie a súvisiace ekonomiské zostavy.

Naše ceny začínajú na 48,- € a závisia na množstve a typoch spracovávaných dokladov.

Kompletná mzdová agenda

Ak hovoríme o kompletnej mzdovej agende tak samozrejme vrátane legislatívou predpísanú časť osobných údajov zamestnancov. Pri práci riešime celý súbor pravidiel v rámci zákonných ustanovení od vstupu zamestnanca do pracovného pomeru a evidujeme ho aj po ukončení pracovného pomeru potrebný čas pre realizáciu zákonom stanovených činností.

Obsahom práce nie je iba priamy výpočet mzdy či platu spolu s určením výšky odvodov do poisťovní a štátu. Riešime prípady dodržiavania nárokov zamestnanca podľa Zákonníka práce, zisťovania nároku a vyplácania daňového bonusu, realizácie zrážok požadovaných zamestnancami vrátane doplnkového dôchodkového šporenia či poistenia, zrážok na uzatvorené poistky, poskytnuté pôžičky a zrážok vyplývajúcich zo zákonov vrátane exekúcií, prevodu výplat na účty zamestnancov. Súčasne sa tvoria podklady pre mesačnú, štvrťročnú a ročnú dokumentáciu a zákonmi prepísané hlásenia a  prehľady.

Súčasťou našej práce je súbor výstupných činností, ktorých výsledkom je rad papierových dokladov alebo elektronicky odosielaných dokladov pre poisťovne a daňový úrad, ať sú to výplatné pásky, mesačné hlásenia pre poisťovne, pravidelné súhrny daňových údajov alebo interné údaje pre potreby účtárne.

To všetko od 1 až do 6000 aktívnych zamestnancov jednej firmy.

Naše ceny sa počítajú podľa počtu zamestnancov, 6,60 €/zamestnanec a mesiac.

Prečo túto službu ponúkame

Prečo túto službu ponúkame ? Pretože ide o zložitý súbor povinností a práv zamestnancov, povinností a  práv zamestnávateľa, množstvo výstupných dokladov a hlásení, ktoré majú veľmi presné pravidlá na zostavenie a termíny odovzdania. Pretože se v tejto práci vyznáme.

Preto, že táto služba pre podnikateľov a firmy zaručuje dodržiavanie všetkých zákonov od Zákonníka práce až po zákon o ochrane osobných údajov. Preto, že táto služba je pre podnikateľov výrazne lacnejšia ako mzdový účtovník zamestnaný vo firme. Preto, že sme schopní do veľkej miery zabezpečiť zamestnávateľom aj zamestnancom dodržiavanie vyššie uvedených zákonov.

Preto, že zabezpečujeme chod zložitých mechanizmov medzi zamestnávateľom, zamestnancom na jednej strane a zdravotnými aj sociálnou poisťovňou a finančnou správou.

Samozrejme poskytujeme poradenstvo tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom najmä podľa Zákonníka práce, zákona o účtovníctve, zákona o mzde, zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení, zákona o dani z príjmov, zákona o náhrade mzdy pri práceneschopnosti, zákona o ochrane osobných údajov, o archivácii a ďalších.

Na našej stránke aktualít upozorňujeme na zmeny a aktuálne termíny.

Naše služby sú určené aj Vám. Aj pre Vašu firmu máme miesto a čas.


Aktualizácia 30. január 2014